Wielkopolskie kościółki drewniane 13.01.2018

Kościołki drewniane ze żłóbkami i nie tylko …

Tradycyjnie w styczniu, w zimowej scenerii, kolędujemy przy żłóbkach. Małe kościółki nabierają wtedy dodatkowej, niepowtarzalnej atmosfery.

A ponadto muzeum w Gieczu i sanktuarium na Lednicy.

Na zakończenie w karczmie ciepły posiłek i śpiewanie kolęd.


Termin  :   13.01.2018


Na trasie : Śnieciska, Giecz, Łubowo, Lednica.
Zbiorka Plac Mickiewicza –godzina 9.00
Przystanek 1    Śnieciska – drewniany kościół św. Marcina z 1767r. Z polichromią Wiktora Gosiewskiego i ciekawym wyposażeniem od Gotyku po Barok
Przystanek 2      Giecz – muzeum archeologiczne na terenie piastowskiego grodziska, datowanego na IX wiek, o wielkim znaczeniu militarnym , gospodarczym i politycznym .Rekonstrukcja osady podgrodowej i fragmenty grodziska

Przystanek 3     Giecz – drewniany kościół na terenie dawnego grodu, wspominany już w 1240r. Obecny wzniesiony w 1767 po pożarze.

Przystanek 4           Giecz – romański kościół z  XII w. Podczas konserwacji odkryto ślady budowli przedromańskiej , zniszczonej w 1038.
Przystanek 5      Łubowo –  wzniesiony w 1660 roku kościół drewniany, kryty gontem, o jednolitym barokowym wyposażeniu. Jak głosi legenda wieś była darem Lecha dla zacnego woja o imieniu Łub.
Przystanek 6      Karczma z ciepłą strawą  w drewnianej scenerii w pobliżu Jeziora Lednickiego. Śpiewanie kolęd.
Przystanek 7       Pola Lednickie – krótki postój na Lednickich Polach przy domu Jana Pawła II,  pod Bramą Rybą i u grobu Ojca Jana Góry.
Informacje dodatkowe     Kawa i ciastko - za dopłatą. Powrót do Poznania ok.17.30 – 18.00
Cena 100 zł
Obejmuje przejazd autokarem, pilota-przewodnika, wstęp do muzeum, ciepły posiłek, ubezpieczenie NNW do 10.000 zł  w Europäische Reiseversicherung AG o/Polska .