Święto Karpia w Dolinie Baryczy 30.09.2018

  Święto karpia w dolinie Baryczy.

Dolina Baryczy to jedyny w swoim rodzaju krajobraz stawów, lasów, łąk i pól. To przebogata różnorodność roślin i zwierząt.

Od wieków karp wyznaczał rytm tej doliny.

Na początku budowano stawy, zalewano je wodą i zarybiano. Później hodowano i na końcu odławiano.


Termin  :   30.09.2018


Wyjazd Plac Mickiewicza ,   godz. 8.00
Dolina Baryczy to największy kompleks stawów rybnych w Europie. Jednocześnie to największy w Polsce Park Krajobrazowy i rezerwat chroniący ptaki. Ostoja spokoju i naturalnego rytmu życia. Warto to zobaczyć.
 
Przejazd do Milicza, a tam przejazd bryczkami z przewodnikiem specjalną trasą w rezerwacie z możliwością obserwacji lokalnej fauny i flory / plus 25 zł / Dalej Muzeum Tradycji Rybactwa i Domu Rybaka – zwiedzanie z przewodnikiem.
 
Po południu – Festyn w Krośnicach pt. Kolejką wokół stawów czyli przejazd wzdłuż ścieżki edukacyjnej Dolina Baryczy w Miniaturze.
Udział w imprezach rozrywkowych i jarmarku, gdzie zjeść można smaczną rybę, kupić owoce, miód i inne produkty regionalne.
 
Na zakończenie zabytki Milicza czyli ruiny średniowiecznego zamku, park pałacowy oraz kościół Łaski wzorowany na Kościele Pokoju w Świdnicy.
Powrót do Poznania w godzinach wieczornych.
Informacje dodatkowe     Wyżywienie we własnym zakresie. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Przejazd bryczkami dodatkowo płatny – plus 25 zł.
Cena  100  zł            Obejmuje przejazd autokarem, pilota, przewodnika, przejazd kolejką w Krośnicach, zwiedzanie muzeum i realizację programu j/w, ubezpieczenie NNW 10.000 zł w Europäische Reiseversicherung AG o/Polska.